Departmentof Education & Skills print friedly logo

Bainistíocht & Eagar

  Ard-Rúnaí
Seán Ó Foghlú
   

Runaí Cunta

Peter Baldwin

Runaí Cunta Gary Ó DonnchadhaRunaí Cunta Ruth CarmodyLeas Runaí Mary DoyleRunaí Cunta Martin HanevyRunaí Cunta Michael
Keogh
Runaí Cunta Alan WallRunaíCunta Dalton TattanRunaí Cunta
Kevin McCarthy
Príomh-Chigire Harold Hislop

Údarás Bainistíochta EGF

ESF

 

An Rannóg Beartas Churaclam agus Measúnacht (CAP)Láraonad BeartaisAn Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas agus CáilíochtaíAonad Pearsanra um Airgeadas Scoileanna agus Riarachán na BOOannaSeirbhísí Corpar-
áideacha
An tAonad Pleanála agus TógálaNEPSMúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Téarmaí agus CoinníollachaCigireacht
Forbairt ScileannaAn Rannóg um Oideachas Múinteoirí (TES)Athrhrú ar Sheirbhísí PoiblíArdoideachas – Beartas agus ScileannaAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar SonraíAn tAonad Airgeadais An tAonad um Shásamh dInstitiúidí CónaitheCaidrimh na Foirne Seachtraí 

 

 

An tAonad Beartais ICTRannóg StraidrimhAn Rannóg Ardoideachais - Rialachas agus AirgeadasLeithdháileadh MúinteoiríTacaíocht TF An Rannóg Oideachais SpeisíaltaIompar
Scoile
 
 An tAodad Beartas um Oideachas sna Luath-bhliantaSeirbhísí DlíAn Rannóg IdírnáisiúntaAn tAonad Polasaí agus Rialachas ScoileannaAn tAonad Pearsanra An tAonad um Chuimisiú Sóisíalta  
  Roinn Bainistithe Sonraí agus EolaisComhoibriú Thuaidh / Theas Rannóg Párolla    
     Pinsean