Departmentof Education & Skills print friedly logo

Bainistíocht & Eagar

  Ard-Rúnaí
Seán Ó Foghlú
   

Runaí Cunta

Peter Baldwin

Runaí Cunta Gary Ó DonnchadhaRunaí Cunta Ruth CarmodyLeas Runaí Mary DoyleRunaí Cunta Martin HanevyRunaí Cunta Michael
Keogh
Runaí Cunta Alan WallRunaíCunta Dalton TattanRunaí Cunta
Kevin McCarthy
Príomh-Chigire Harold Hislop

Údarás Bainistíochta EGF

ESF

 

An Rannóg Beartas Churaclam agus Measúnacht (CAP)Láraonad BeartaisAn Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas agus CáilíochtaíAonad Pearsanra um Airgeadas Scoileanna agus Riarachán na BOOannaSeirbhísí Corpar-
áideacha
An tAonad Pleanála agus TógálaNEPSMúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Téarmaí agus CoinníollachaCigireacht
Forbairt ScileannaAn Rannóg um Oideachas Múinteoirí (TES)Athrhrú ar Sheirbhísí PoiblíArdoideachas – Beartas agus ScileannaAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar SonraíAn tAonad Airgeadais An tAonad um Shásamh dInstitiúidí CónaitheCaidrimh na Foirne SeachtraíAn tAonad um Oideachas Gaeltachta 

 

 

An tAonad Beartais ICTRannóg StraidrimhAn Rannóg Ardoideachais - Rialachas agus AirgeadasLeithdháileadh MúinteoiríTacaíocht TF An Rannóg Oideachais SpeisíaltaIompar
Scoile
 
 An tAodad Beartas um Oideachas sna Luath-bhliantaSeirbhísí DlíAn Rannóg IdírnáisiúntaAn tAonad Polasaí agus Rialachas ScoileannaAn tAonad Pearsanra An tAonad um Chuimisiú Sóisíalta  
  Roinn Bainistithe Sonraí agus EolaisComhoibriú Thuaidh / Theas Rannóg Párolla    
     Pinsean