Departmentof Education & Skills print friedly logo

Imlitir 0049/2013 - Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013–2016

Imlitir Nua 0049/2013

Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Múinteoirí

Má tá ceist agat maidir leis an gciorclán seo cuir ríomhphost chugainn ag baint úsáide as an bhfoirm thíos.

Ainm:*
R-phost:*
Ról:
Uimhir phárolla múinteora (más infheidhme):
Uimhir Rolla na Scoile (más infheidhme):
Cineál Scoile:
Cúis Teagmhála (20 carachtar ar a mhéid):*
Fiosrú:*
Cód fíoraithe:*Visual verification