Departmentof Education & Skills print friedly logo

Ciorcláin Cartlainne

Is féidir imlitreacha arna n-eisiúint ag an Roinn a fháil trí Cuardach Casta a úsáid nó tríd an liosta d'imlitreacha thíos. Le haghaidh comhairle maidir le conas an áis seo a úsáid féach an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0035/2016
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannachán Breise don scoilbhliain 2016/17
Bunoideachas
download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna...
 
0008/2016
Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2015
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2015
 

Le hÉifeacht ó: 29/01/2016

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0075/2015
Scéim Phostroinnte Do Mhúinteoirí Cláraithe I Mbunscoileanna Agus In Iarbhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Phostroinnte Do Mhúinteoirí Cláraithe I Mbun...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0058/2015
Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2016/17
Bunoideachas
download Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mh...
 
0053/2015
Scéim Saoire Breoiteachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Saoire Breoiteachta do Mhúinteoirí Cláraithe...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0048/2015
Treoirlínte athbhreithnithe ar rochtain PLC do rannpháirtithe áirithe sa phróiseas iarrtha tearmainn maidir le bliain acadúil 2015/16
Breisoideachais agus Ardoideachais
download Treoirlínte athbhreithnithe ar rochtain PLC do ran...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2015

Údar: An Rannóg Breisoideachais

 
 
 
0044/2015
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2015/2016
Bunoideachas
download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2015/2016
 

Le hÉifeacht ó: 20/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0043/2015
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2015/16
Iarbhunoideachas, BOO
download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2015/16
 

Le hÉifeacht ó: 20/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0038/2015
Scéim Teagasc Baile 2015 /2016 – Comhpháirt an Oideachais Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Teagasc Baile 2015 /2016 – Comhpháirt an Oid...
 

Le hÉifeacht ó: 24/06/2015

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0034/2015
Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha agus acmhainní Gréasánbhunaithe) arna bhformheas lena n-úsáid le haghaidh treorach agus/nó tacaíocht foghlama in iar-bhunscoileanna ó mhí na Bealtaine 2015 go dtí go bhfógrófar a mhalairt
Iarbhunoideachas
download Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha ...
 
taifid: 1 to 10 of 181
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last