Departmentof Education & Skills print friedly logo

Ciorcláin Cartlainne

Is féidir imlitreacha arna n-eisiúint ag an Roinn a fháil trí Cuardach Casta a úsáid nó tríd an liosta d'imlitreacha thíos. Le haghaidh comhairle maidir le conas an áis seo a úsáid féach an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0008/2016
Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2015
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2015
 

Le hÉifeacht ó: 29/01/2016

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0075/2015
Scéim Phostroinnte Do Mhúinteoirí Cláraithe I Mbunscoileanna Agus In Iarbhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Phostroinnte Do Mhúinteoirí Cláraithe I Mbun...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0058/2015
Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2016/17
Bunoideachas
download Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mh...
 
0053/2015
Scéim Saoire Breoiteachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Saoire Breoiteachta do Mhúinteoirí Cláraithe...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0048/2015
Treoirlínte athbhreithnithe ar rochtain PLC do rannpháirtithe áirithe sa phróiseas iarrtha tearmainn maidir le bliain acadúil 2015/16
Breisoideachais agus Ardoideachais
download Treoirlínte athbhreithnithe ar rochtain PLC do ran...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2015

Údar: An Rannóg Breisoideachais

 
 
 
0044/2015
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2015/2016
Bunoideachas
download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2015/2016
 

Le hÉifeacht ó: 20/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0043/2015
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2015/16
Iarbhunoideachas, BOO
download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2015/16
 

Le hÉifeacht ó: 20/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0038/2015
Scéim Teagasc Baile 2015 /2016 – Comhpháirt an Oideachais Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Teagasc Baile 2015 /2016 – Comhpháirt an Oid...
 

Le hÉifeacht ó: 24/06/2015

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0034/2015
Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha agus acmhainní Gréasánbhunaithe) arna bhformheas lena n-úsáid le haghaidh treorach agus/nó tacaíocht foghlama in iar-bhunscoileanna ó mhí na Bealtaine 2015 go dtí go bhfógrófar a mhalairt
Iarbhunoideachas
download Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha ...
 
0026/2015
Réamhullmhúchán ar thosach riachtanas reachtúil maidir le grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána faoin Acht um an Bhiúró Naisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2012 (Leanaí agus Daoine Soghonta)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas, BOO
download Réamhullmhúchán ar thosach riachtanas reachtúil ma...
 

Le hÉifeacht ó: 23/04/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
taifid: 1 to 10 of 181
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last