Departmentof Education & Skills print friedly logo

Ciorcláin Gníomhacha

Tá ciorcláin Gníomhacha ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0009/2017
Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna &...
 

Le hÉifeacht ó: 15/02/2017

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0005/2017
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2016
 

Le hÉifeacht ó: 31/01/2017

Le hÉifeacht go: 31/03/2017

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0004/2017
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird ar an Speictream Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas, BOO
download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0003/2017
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Speictream Uathaigh (SU) le haghaidh múinteoirí atá ag obair le Scoláirí ar an SU i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha – 2017/2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas, BOO
download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Spei...
 
0002/2017
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlama agus Oideachas Speisialta – 2017/2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas, BOO
download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0001/2017
Scéim Deontas d'Infreastruchtúr TFC – Scoilbhliain 2016-2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Scéim Deontas d'Infreastruchtúr TFC – Scoilbhliain...
 

Údar: Beartas TFC

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0081/2016
Leasú Rátaí Pá 2017 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí a mhaoinítear as Deontas agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais agus Méaduithe gaolmhara i maoiniú deontais do na scoileanna sin
Iarbhunoideachas
download Leasú Rátaí Pá 2017 do Rúnaithe, Feighlithe agus G...
 
0080/2016
Leasú Rátaí Pá i 2017 do Rúnaíthe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta de chuid Bunscoileanna Aitheanta ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas
download Leasú Rátaí Pá i 2017 do Rúnaíthe, Feighlithe agus...
 
0079/2016
Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Iar - 1 Feabhra 2012 atá Clúdaithe faoi Chomhaontú Bhóthar Lansdún
Iarbhunoideachas
download Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Ia...
 

Le hÉifeacht ó: 20/12/2016

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0078/2016
Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Iar 01 Feabhra 2012
Iarbhunoideachas
download Méadú Tuarastail le hAghaidh  Múinteoirí Tosaigh I...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
taifid: 1 to 10 of 272
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last