Departmentof Education & Skills print friedly logo

Na Foilseacháin is Déanaí

An Roinn Oideachais agus Scileanna Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Faoi Chosaint 2016

29 Jun 2017

Straitéis Dhigiteach Do Scoileanna 2015-2020 - Plean Gníomhaíochta 2017

23 Jun 2017

Sa doiciméad 2017 tugtar breac-chuntas ar níos mó ná 120 gníomh agus f...

Treoir maidir le Cigireachtaí ar Chúrsaí Choláistí Gaeilge

22 Apr 2016

Athbhreithniú Eatramhach den Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus Uimhearthacht don fhoghlaim agus don Saol (2011-2020)

14 Mar 2017

Athbhreithniú Eatramhach: 2011-2016 - Spriocanna Nua: 2017-2020

Plean DEIS 2017

13 Feb 2017

Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna