Departmentof Education & Skills print friedly logo

Fógra

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
 
Suirbhé um Scileanna Saoil 2015 Augisín Ionad Ógtheagmhála agus Ionaid Oiliúna Phobail
download Suirbhé um Scileanna Saoil 2015 Augisín Ionad Ógth...
 
 
Dearcaí Tuismitheoirí agus Daltaí maidir le Gníomhacha na Scoile chun Cultúr Scoile Dearfach a chruthú agus chun an Bulaíocht a chosc agus a stopadh
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Dearcaí Tuismitheoirí agus Daltaí maidir le Gníomh...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Litearthacht agus Uimhearthacht
Athbhreithniú Eatramhach den Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus Uimhearthacht don fhoghlaim agus don Saol (2011-2020)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Athbhreithniú Eatramhach den Straitéis Náisiúnta: ...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Cáilíochtaí
An Creat um Aitheantas Clár: An Treoirchomhairliú
Breisoideachais agus Ardoideachais
download An Creat um Aitheantas Clár: An Treoirchomhairliú
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Bulaíocht
Taithí Mhuintir LADT Ar Scoil
download Taithí Mhuintir LADT Ar Scoil
 

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
DEIS
Cúlra ar Chaiteachas agus ar Shuirbhé Staitisticiúil Scoileanna DEIS i 2012 (2013)
download Cúlra ar Chaiteachas agus ar Shuirbhé Staitisticiú...
 

Údar: An Rannóg um Chuimsiú Sóisialta

 
 
 
 
Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oiliúna agus ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna faoin Uimhearthacht a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú in Iar- Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas
download Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oil...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
taifid: 1 to 10 of 30
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 |  Next  Last