Departmentof Education & Skills print friedly logo

Fógra

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Litearthacht agus Uimhearthacht
Athbhreithniú Eatramhach den Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus Uimhearthacht don fhoghlaim agus don Saol (2011-2020)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
download Athbhreithniú Eatramhach den Straitéis Náisiúnta: ...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Cáilíochtaí
An Creat um Aitheantas Clár: An Treoirchomhairliú
Breisoideachais agus Ardoideachais
download An Creat um Aitheantas Clár: An Treoirchomhairliú
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Bulaíocht
Taithí Mhuintir LADT Ar Scoil
download Taithí Mhuintir LADT Ar Scoil
 

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
DEIS
Cúlra ar Chaiteachas agus ar Shuirbhé Staitisticiúil Scoileanna DEIS i 2012 (2013)
download Cúlra ar Chaiteachas agus ar Shuirbhé Staitisticiú...
 

Údar: An Rannóg um Chuimsiú Sóisialta

 
 
 
 
Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oiliúna agus ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna faoin Uimhearthacht a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú in Iar- Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas
download Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oil...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
 
Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oiliúna agus ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna faoin Litearthacht a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú in Iar- Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas
download Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oil...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
 
Folláine i mBunscoileanna
Bunoideachas
download Folláine i mBunscoileanna
 

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
 
 
Tacú Le Haistriú Níos Fearr Ón Oideachas Dara Leibhéal Go Dtí An Tardoideachas: Cur Chun Feidhme agaus na Chéad Chéimeanna Eile
Breisoideachais agus Ardoideachais
download Tacú Le Haistriú Níos Fearr Ón Oideachas Dara Leib...
 

Údar: Ard-Oideachas - an Rannóg um Beartas agus Scileanna

 
 
 
 
Athchóiriú Rialála ar Earnáil an Oideachais Idirnáisiúnta agus ar an gCóras Inimirce do Mhic Léinn
Breisoideachais agus Ardoideachais
download Athchóiriú Rialála ar Earnáil an Oideachais Idirná...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
 
Tuarascáil ón Tascfhórsa maidir le mic léinn a dtéann dúnadh coláistí príobháideacha i gcion orthu
Breisoideachais agus Ardoideachais
download Tuarascáil ón Tascfhórsa maidir le mic léinn a dté...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
taifid: 1 to 10 of 25
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 |  Next  Last