Departmentof Education & Skills print friedly logo

Clár na gCrann Taca Digiteach Scoile

Clár na gCrann Taca Digiteach Scoile

Tá an Rialtas ag iarraidh cur le húsáid na teicneolaíochta sa teagasc agus san fhoghlaim. Agus infheistíocht an Stáit i nascacht leathanbhanda ardluais mar dhúshraith faoi, tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, ag cur tús leis an tionscnamh nua seo, Clár na gCrann Taca Digiteach Scoile.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór an fhoirm iarratais ar líne a chur isteach faoi 5pm Déardaoin, 15 Samhain 2016.

7 Aibreán 2017 - an dáta deiridh le haghaidh gach tionscadail.

Féach: School Digital Champion Programme

Féach Freisin