Departmentof Education & Skills print friedly logo

Curaclaim agus Siollabas

Comórtas uile-oileáin staire 'Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain' Éire 2017

Tá an tréimhse 2012-2022 á catagóiriú mar 'Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain' óir is lena linn atá comóradh céad bliain roinnt imeachtaí tábhachtacha stairiúla a tharla le linn na tréimhse seo agus a raibh ról ríthábhachtach acu i gcruthú agus i múnlú Éire an lae inniu.

Mar chuid de 'Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain', tá cuireadh ar dhaltaí i ngach bunscoil agus iar-bhunscoil ar oileán na hÉireann, i scoilbhliain 2016-17, dul san iomaíocht sa cheathrú comórtas uile-oileáin staire do scoileanna. Tá baint ar leith ag na téamaí a roghnaíodh le himeachtaí céad bliain ó shin ar fud oileán na hÉireann.

Catagóirí

I mbliana, ag leibhéil na bunscolaíochta agus na hiar-bhunscolaíochta araon, beidh catagóirí ar leith ann do thionscadail ar cheann ar bith de na téamaí seo a leanas:

  • Réabhlóid in Éirinn– staidéar ar na himeachtaí féin, ar ghné díobh nó ar dhuine/eagras ar leith a bhain leo.
  • Éire agus an Chéad Chogadh Domhanda – staidéar ar thaithí na hÉireann ar an gcogadh ó pheirspictíocht duine aonair nó grúpa. D'fhéadfadh fócas ar chath ar leith a bheith i gceist nó tréimhse iomlán 1914-1918 a mheas.
  • Stair na mban in Éirinn i ré na réabhlóide – staidéar ar dhuine aonair/ghrúpa/eagras/ghluaiseacht shuntasach a bhí ag iarraidh cáilíocht shaol na mban a fheabhsú in Éirinn i dtréimhse 1912-1922.
  • Téama staidéar áitiúil/réigiúnach ó chéad bliain ó shin – staidéar ar eachtra ar leith staire a chuaigh i bhfeidhm ar do cheantar nó ar do réigiún féin i dtréimhse 1912-1922.

Tá an comórtas oscailte do gach bunscoil agus iar-bhunscoil ar fud an oileáin. Féadann rang, grúpa daltaí nó dalta aonair tionscadal a chur isteach. Is é Dé Luain, an 13úMárta 2017 an dáta deiridh agus bronnfar gradaim i mí na Bealtaine 2017. Is féidir tuilleadh ceisteanna a chur chuig historyaward@mercierpress.ie.

Is é cuspóir an chomórtais uile-oileáin staire do scoileanna cur leis an gcuraclam staire ag leibhéal na bunscolaíochta agus na hiar-bhunscolaíochta araon. Is comórtas é atá iomlán roghnach agus ní haidhm dó ualach breise a chur ar scoileanna.