Departmentof Education & Skills print friedly logo

Laethanta Saoire Scoile - An Scoilbhliain Chaighdeánaithe

Nithe atá Nua

Tá na sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma sa chéad agus sa dara téarma de na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20 le fáil faoi Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.

Cáisc 2017

Dúnfar na scoileanna uile ar Dé hAoine 7ú Aibreán 2017, a bheidh mar lá deiridh an téarma scoile mura bhfuil gá le hathruithe chun cúiteamh as am a cailleadh de bharr dúntaí scoile gan choinne. Áit a bhfuil gá le socruithe teagmhasachta is ceadaithe d'údarás scoile fad shos na Cásca a laghdú trí fhanacht ar oscailt suas go dtí Dé Céadaoin 12ú Aibreán 2017, an lá sin san áireamh.

Osclófar na scoileanna uile arís ar Dé Luain 24ú Aibreán 2017.

Sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma

Tá na sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma sa chéad agus sa dara téarma de na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20 le fáil faoi Chiorclán 0009/2017 -Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.

Tá na sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma sa chéad agus sa dara téarma de na scoilbhlianta 2014/15, 2015/16 agus 2016/17 le fáil faoi Chiorclán 0016/2014 – Caighdeánú na scoilbhlianta 2014/15, 2015/16 agus 2016/17

Laethanta Saoire an tSamhraidh

Ní mór do scoileanna a bheith oscailte ar feadh 167 lá ar a laghad ag an leibhéal iarbhunscoile agus ar feadh 183 lá ag an leibhéal bunscoile. Níl caighdeánú déanta ar laethanta saoire an tsamhraidh agus tá cead ag scoileanna laethanta lánroghnacha a úsáid chun tús agus deireadh cruinn na scoilbhliana a shocrú.

Críochnaíonn bunscoileanna an scoilbhliain lá éigin i seachtain dheiridh mhí Mheithimh, de ghnáth.

Ní bhíonn iarbhunscoileanna ar oscailt i ndiaidh Dé hAoine roimh lá saoire bhainc an Mheithimh i mbliain ar bith chun na scrúduithe stáit a éascú.

Athosclaíonn na scoileanna le linn na seachtaine ina bhfuil an 1ú Meán Fómhair, de ghnáth.  Mar sin féin, d’fhéadfadh an scoilbhliain tosú sa tseachtain roimh sheachtain an 1ú Meán Fómhair chun go gcomhlíonfar an riachtanas foriomlán, is é sin, 167 lá scoile ag an leibhéal iarbhunscoile agus 183 lá scoile ag an leibhéal bunscoile ar a laghad a chur ar siúl.

Moltar duit na dátaí cruinne a fháil amach ó do scoil.