Departmentof Education & Skills print friedly logo

Oibreacha Tógála

Tuairisc

Oibreacha Tógála le haghaidh na tógála, an tsínte agus an athchóirithe scoileanna agus institiúidí tríú leibhéal. Cuirtear faisnéis ar fáil maidir le móroibreacha (níos mó ná €1 milliún) agus maidir le tionscadail dhéabhlóidithe bheagscála. Roghnaigh ón tábla thíos le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Mórthionscadail

Ionadú Foirgneamh Réamhdhéanta

Cóiriócht Bhreise

Oibreacha Éigeandála

Cláir Feabhsúcháin

Iarratais ar Mhór-Oibreacha Caipitil

Oibreacha Samhraidh 2016/2017

Iarratais dúnta

An Deontas Mionoibreacha

Tionscadail Tógála Tríú Leibhéal

Tá tionscadail tógála tríú leibhéal á mbainistiú ag an Údarás um Ard-Oideachas (HEA).