Departmentof Education & Skills print friedly logo

Teagasc Baile

Íocaíocht um Theagasc Baile

Déanann an Roinn seo íocaíochtaí um theagasc baile go díreach chuig an teagascóir ceadaithe ag feidhmiú thar ceann an tuismitheora/chaomhnóra dlíthiúla nuair a fhaightear foirm éilimh íocaíochta. Tá eolas mionsonraithe agus na foirmeacha éilimh ar fad atá de dhíth do 2016/2017 liostaithe thíos:

Nóta: Sa chás ina bhfostaíonn TUSLA teagascóir, déantar íocaíocht go díreach le TUSLA

Íocaíochtaí Scéim Teagasc Baile 2016/2017 - Ceisteanna Coitianta do Thuismitheoirí agus Caomhnóirí Dlíthiúla

Tá na Ceisteanna Coitianta do na Scéimeanna Teagasc Baile 2016/2017 a fheidhmíonn an Roinn ceaptha le bheith mar threoir chun cuidiú le tuismitheoirí/caomhnóirí dlíthiúla, chomh maith le múinteoirí/teagascóirí, le freagraí ar fhormhór na gceisteanna i dtaca le híocaíocht an deontais. Tá nóta faisnéise párolla a r fáil do theagascóirí ceadaithe.

Teagmháil

Fiosruithe i dtaca le híocaíocht do theagascóirí teagasc baile ceadaithe:

  • Seoladh: Riachtanais Speisialta agus Deontais Teagaisc, An Roinn Oideachais & Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659
  • R-phost: hometuition@education.gov.ie
  • Fón: (090) 648 3750 / 3872 / 3854

Fiosruithe i dtaca le deimhniú creidmheasa cánach do theagascóirí baile a iarraidh/fheidhmiú:

  • Seoladh: Párolla Seirbhíse Neamhtheagaisc (NTS), An Roinn Oideachais & Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659
  • R-phost: hometuitionpayroll@education.gov.ie
  • Fón: (090) 648 4147